رولبرینگ بشکه‌ای کف گرد


در پروژه های صنعتی و مکانیکی از قطعات صنعتی مختلفی استفاده می شود. در بین این قطعات رولبرینگ ها و بلبرینگ ها که در گروه یاتاقان های غلتشی قرار می گیرند از جمله مهم ترین قطعات هستند که کاربرد زیادی در سایر پروژه های صنعتی و مکانیکی دارند. هر کدام از این قطعات برای هدف خاصی ساخته شده‌اند و میتوان از هر کدام از آنها انواع مختلفی را پیدا کرد. رولبرینگ ها و بلبرینگ ها به صورت کلی برای به حرکت در آوردن یک یا چند قطعه صنعتی استفاده می شوند. می توان قطعات صنعتی را به صورت خطی یا چرخشی حرکت داد و برای این منظور نیاز به استفاده از قطعات صنعتی مختلفی خواهد بود. کاربرد کلی این دو قطعه یکسان است و تنها در پروژه های صنعتی برای بار های مختلف شعاعی، محوری و نیمه شعاعی از آنها استفاده می شود.
رولبرینگ ها توسط غلتش انواع قطعات را به حرکت در می آورد. غلتشی که توسط رولبرینگ ها انجام می شود با مقاومت زیاد و لغزش کم انجام شده و به همین صورت می تواند حرکت قطعات مختلف را فراهم کند. در بسیاری از اوقات رولبرینگ ها را در پروژه های صنعتی، مکانیکی و انواع پروژه هایی که به قطعات صنعتی دوار نیاز دارند استفاده می کنند. از رولبرینگ ها علاوه بر حرکت دادن قطعات می توان به منظور کاهش فشار و بارهای وارد شده به قطعات صنعتی استفاده کرد. یکی از ویژگی های رولبرینگ ها استفاده از آنها برای بار های شعاعی و نیمه شعاعی است. دقت کنید که از بلبرینگ ها نمی توان به این منظور استفاده کرد و لازم است حتما برای حرکت بارهای شعاعی و نیمه شعاعی از رولبرینگ ها در انواع مختلف استفاده شود.

آشنایی با رولبرینگ های بشکه‌ای

این نوع رولبرینگ ها چه در نوع ساده و چه در نوع کف گرد در گروه رولبرینگ های خود تنظیم قرار می گیرند. با توجه به نام این نوع رولبرینگ ها می توان گفت که نیازی به دخالت دست ندارند و می توانند در مواقع مورد نیاز کارهای مربوطه را به صورت خودکار انجام دهند. رولبرینگ های بشکه‌ای در قسمت رینگ خارجی خود سطح کروی شکل دارند که با توجه به این سطح می توانند خاصیت خود میزانی را به آنها نسبت داد. به دلیل داشتن غلتک هایی که شبیه به بشکه هستند به این نوع رولبرینگ بشکه‌ای شکل می گویند. بهترین گزینه برای بارهای شعاعی ضربه‌ای می توان رولبرینگ های بشکه ای را تعریف کرد.
می توان پروفیل هایی را در سطح آنها مشاهده کرد که ماکلا با سطوح داخلی و خارجی مطابقت دارد. این قلتک ها به خاطر لبه هایی که به صورت برجسته در لبه های داخلی آنها قرار دارد و قفسه های نگهدارنده‌ای که داخل آنها قرار گرفته شده است می توانند به صورت ثابت سر جای خود قرار بگیرند.